Individuel ZEN træning

 

 


Individuel Zen Træning er effektiv træning, hvor du gennem meditation, øvelser og samtaleforløb får styr på dine prioriteter, opnår et større overskud og får mere retningen i dit liv. Det er en effektiv proces til at arbejde dybere med dig selv, lære dig selv bedre at kende og bruge de muligheder du har på en konstruktiv måde. Herved styrkes evnen til at træffe de rigtige beslutninger – og ikke mindst lærer du at vælge til og fra, så du sparer dig selv for en masse spildt arbejde og problemer. 

 


Individuel Zen Træning består typisk af 8-12 sessioner i over 6-12 måneder, hvor hver session indeholder meditation, teori og coaching. Der evalueres på udviklingen siden sidst og nye tiltag sættes i gang for at øge din indsigt og selvudvikling. I mellem hver session træner du intensivt din meditationspraksis hver dag. 

 


Her er eksempler på elementer i individuel Zen Træning: 


 

Dit udbytte af Individuel Zen Træning er større fokusering på de mål du sætter dig og en bevidstgørelse omkring de udfordringer der skal arbejdes med, for at nå målene. Du får dybere indsigt og læring af dit eget livsforløb og får sat ord på dine grundlæggende værdier, regler og overbevisninger. Dette er fundamentet og afgørende for den måde du dagligt agerer på. Du vil gennem forløbet opleve større overskud, mere fokuseret energi og virkelyst, mere glæde og nærvær og ikke mindst oparbejde et stærkt stressberedskab, som sikrer, at du bedre kan klare alle de udfordringer du møder i din karriere.

 


Kontakt Claus Beuchert for en personlig samtale og hør om Individuel Zen træning er noget for dig Her