Hold I Phønix Zenresultater 4 uger efter start af zenmeditationskurset Sept./Okt 2014

 

Grafen udtrykker 10 ud af 20 områder med signifikant tilvækst på en 10 point scala.